Az Első Napok feladatai

Az új OLÉ számára az első napok jelentik a legnagyobb kihívást. Vannak sorrendiségében prioritást élvező feladatok, és vannak olyanok, melyek nem fontosságuk, hanem a célszerűségük sorol az elsők közé.

 

Az első adminisztratív lépések (elvileg) a repülőtéren kerülnek lebonyolításra. Hangsúlyozandó, hogy előfordulhat, hogy az adott időpontban valami gátló tényező (pl. az informatikai rendszer hibája, ünnepi hivatali ügymenet, stb) megakadályozza a személyi azonosító igazolvány kiadását, a társadalombiztosítás rendszerébe történő regisztrációt, vagy aktuálisan nincs ajándék telefonkártya. Ez esetekben az első napok kiemelt feladatai kibővülnek a telefon, a személyazonosító igazolvány beszerzésével, és az egészségbiztosítási rendszerbe történő regisztrációval.

Gyakorta merül fel az izraeli bürokráciával kapcsolatosan, hogy az ügyintézés, és a jogalkalmazás mintha kissé személyre szabott lenne. Előfordul, hogy ugyanannak az ügynek az intézése eltérő időpontokban, illetve más és más régióban különbözőképpen történik. Miután Izraelben rendeleti úton születnek a végrehajtás szabályai, nehéz követni a változásokat. Amit itt leírunk azok általános szabályok, a mindennapok tapasztalatai alapján kerültek összeállításra, ahol célszerű a friss információkat is megnézni, ott megjelöljük a forrást is.(Mindezek mellett azért meg kell jegyeznünk, hogy a legmerevebb hivatali ügyintézés esetében is ritka a rosszindulatú hozzáállás, még ilyen esetben is lehet számítani egy-egy jó tanácsra, ami a megoldást szolgálja.)

 

1/ telefon beszerzése

Izraelben szinte minden hivatalos, banki stb. ügyintézés során azonosításként a személyi igazolvány számát ( miszpar teudat zehut ) és a telefonszámot kérik. Ennek megfelelően, célszerű mindenek előtt egy mobilkészüléket, és egy kártyát beszerezni.

Tapasztalatok szerint az európai (ezen belül magyarországi) kártyafüggetlen készülékeket többnyire Izraelben is lehet használni. Első alkalommal „feltöltős” kártyát kell beszerezni hozzá. Az izraeli gyakorlat szerint az így beszerzett kártya „hívószámát” később tovább lehet vinni más szolgáltatóhoz, és át is lehet tenni havi előfizetéses rendszerbe – amennyiben már bankszámlával, bankkártyával rendelkezik az új olé.

 

2/ személyazonosító igazolvány (Teudat Zehut), ID (személyazonosító szám)

– Amennyiben valami oknál fogva nem kaptuk meg a repülőtéren a személyazonosító igazolványt (Teudat Zehut) akkor mindenek előtt a Belügyminisztérium (משרד הפנים / Miszrad Hapnim) helyi kirendeltségét kell felkeresnünk. (Az országos személyi nyilvántartási rendszerbe már a repülőtéren regisztrálásra kerül minden olé, – a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy kell 1-3 munkanap mire az országos adatbázisban elérhetővé válnak a Miszrad Hapnim munkatársai számára azok az adatok, melynek lehetővé teszik a Személyi Igazolvány (Teudat Zehut) kiállítását.)

– A személyi okmány részeként, de önálló okmányként kerül kiállításra egy lakcímet, családi állapotot, valamint kiskorú gyermekek esetében azok személyi adatait tartalmazó dokumentum is (SZEFACH). Ez a Belügyminisztérium (משרד הפנים / Miszrad Hapnim) helyi kirendeltségén a lakhatási okmányok (lakásbérleti szerződés) alapján kerül kiállításra.

 – Az ID, azaz a személyazonosító számot célszerű minél elöbb megjegyezni, mert Izraelben minden azonosítás alapja a személyazonosító szám és többnyire a telefonszám.

Az eljáráshoz szükséges az útlevél (a bevándorlási vízummal), a repülőtéren kapott Bevándorlási Igazolvány (Teudat Olé) valamint a budapesti Szochnut által hitelesített származási okiratok, melyek alapján az alijaengedély kiadásra került.

(A Miszrad Hapnim helyi kirendeltségén a Szochnut által hitelesített másolatokon kívül a saját eredeti származási, születési, házassági okiratokat, és dokumentumokat is be kell mutatni. Ezek a dokumentumok azonban visszaadásra kerülnek. Célszerű fokozottan figyelemmel kísérni, hogy ezek a dokumentumok véletlenül se keveredjenek az irodában maradó másolatok közé. Jó tudni azt is, hogy más hatóság sem veszi el ezeket az eredeti okiratokat, az eljáró hivatal ügyintézője csak másolatot készít ezekből az iratokból.)

Izraelben minden költözködésnél be kell jelenteni az új lakcímet, ez a katonaköteles fiataloknál kiemelten fontos. Amennyiben a katonaköteles fiatal elhagyja Izraelt (akár rövidebb időre is), távozását köteles bejelenteni az Izraeli Katonai Kiegészítő Hivatalban (Liskat Hagijusz).

 

3/ Regisztráció a társadalom- és egészségbiztosítási rendszerbe

Fontossági sorrend szerint a társadalom és egészségbiztosítási rendszerbe való regisztráció a legfontosabb lépés. Mint ismertettük a jelenlegi gyakorlat szerint ez megtörténik a repülőtéren. A regisztrálással azonnal biztosítottá válik az alijázó. 

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az esetek elenyésző részében ez elmarad. Ilyen esetben az is előfordul, hogy az alijázást követően szükség van 1-3 munkanapra ahhoz, hogy az adatbázis fogadókésszé váljon az új ole regisztrálására. Ez utóbbi esetekre vonatkozóan a továbbiak szerint kell eljárni:

a/ Regisztráció a Nemzeti (Társadalom) Biztosító Intézet (הביטוח הלאומי / Bituah Leumi) országos adatbázisába

Az Alijázó az esetek többségében automatikusan kerül az adatbázisba, nincs szükség külön regisztrációra. Ugyancsak automatikus a családi pótlék, a különféle anyasági támogatások nyilvántartásba vétele. Azonban minden további esetben regisztrációra van szükség, ahhoz, hogy a rászorultság elve alapján minden érintett az életviteléhez szükséges támogatásban részesülhessen. (fogyatékkal élők, nyugdíjasok munkanélküliek, stb) Ez utóbbi esetekben a Bituach Leumi területi ügyfélszolgálatát személyesen is fel kell keresni.

b/ Regisztráció az Egészségbiztosítási Szolgáltatások (Kupát Cholim) rendszerébe

Az Egészségügyi. Törvény alapján minden belföldi illetékességű izraeli állampolgárnak regisztráltatnia kell magát egy általa kiválasztott egészségbiztosítási szolgáltatóhoz is, ( izraeli elnevezése: KUPÁT CHOLIM) A regisztráció során az országos adatbázisba rögzítésre kerül hogy az új olé melyik egészségügyi pénztár/rendelőintézet szolgáltatásait kívánja igénybe venni az elkövetkezendőkben.

Amennyiben ez elmaradt a repülőtéren, regisztrálást a nagyobb postafiókokban lehet kezdeményezni. A regisztrációhoz szükséges a repülőtéren kapott nyomtatvány, valamint a Személyi Igazolvány (Teudat Zehut) és az Olé Igazolvány (Teudat Olé). A regisztráció jelképes (néhány sékeles) összegbe kerül. Izraelben működő egészségbiztosítási alapok/pénztárak/szolgáltatók (KUPOT CHOLIM) listája:

Clalit  –  Leumit.  –  Maccabi.  –  Meuhedet 

A betegbiztosítási alapok szolgáltatásaiban nem sok az eltérés, azonban a biztosítási csomagok tartalmukban eltérőek. Érdemes még alijázás előtt tájékozódni, s társaságok által nyújtott szolgáltatási csomagok tartalmát és azok árait illetően. Az első hat hónapban az egészségügyi biztosítás az új bevándorlók számára ingyenes. A munkaképtelen új bevándorlók számára egy évig van lehetőség térítésmentes egészségügyi biztosításra. 

A regisztráció során kapott nyomtatvánnyal és nyugtával ezt követően el kell menni a megjelölt egészségbiztosítási szolgáltató (KUPAT CHOLIM) lakhely hely szerinti kirendeltségére, ( a legközelebbi kirendeltség címét illetően a postán is kaphatunk felvilágosítást) A kiválasztott Kupát Cholim ügyfélszolgálatán a regisztráció, és a biztosítási díjcsomag kiválasztását követően, minden biztosított ( a gyerekeket is beleértve) mágnescsíkkal ellátott tagsági azonosító kártyát kap. Az adatbázisba történő rögzítéssel azonnal biztosítottá válik az alijázó.

 

4. bankszámla nyitása

Izraelben, akárcsak más országokban számos bank szolgáltatásai közül lehet választani. A bankok szolgáltatásai eltérőek, ezért érdemes a döntést megelőzően több bankot is felkeresni. Ezt követően szabad csak bankot választani, és annak a lakóhelyhez közeli bankfiókját felkeresni. A bankszámla nyitásához be kell mutatni a személyi igazolványt (Teudat Zehut) és a magyar adóigazolványt is. A Bankszámla Szerződés aláírását követően kérni kell a repülőtéren kapott okmányok közül annak a nyomtatványnak a kitöltését, és leigazolását melyet az elkövetkezendőkben a Befogadási Minisztérium Kirendeltségén (Miszrad Haklita ) kell leadni.

Fontos kitétel a bankszámlaszerződés megkötésénél, hogy házastársak esetében a bankszámla jogosultjaként mindkét fél név szerint meg legyen jelölve. (chesbon mesutaf) Ez az egyik feltétele a családi támogatás folyósításának. Megnyitáskor érdemes tájékozódni az igénybe vehető debit- és hitelkártyákról, csekkrendelésről (ez később a lakásbérleti szerződésnél fontos kritérium lehet).

 

5. Regisztráció a Befogadási és Beilleszkedési Minisztérium (Miszrad Haklita) adatbázisába

A beilleszkedési támogatás automatikusan jár minden új alijázónak, azonban a folyósításához fel kell keresni (előzetes telefonon vagy interneten keresztül egyeztetett időpontban) a Befogadási Minisztérium helyi irodáját. A helyi adatbázisba való regisztrációhoz a a repülőtéren kapott nyomtatvány, a bankszámla nyitásáról szóló igazolás, valamint a Személyi (Teudat Zehut) és az Olé Igazolvány. (Teudat Olé) szükséges. Érdemes a megérkezés után napokban bejelentkezni, és időpontot kérni, mert esetenként pár napos (hetes) várakozásra is lehet számítani.

Izrael mindhárom régiójában (északi, középső, déli) befogadási koordinátorok (héberül: Rakaz Klita, ill. projektorok) állnak rendelkezésre az új bevándorlók számára az alijázástól számított első egy évben. Ők kapacitásuknak megfelelően segítenek a lakhatás, a munka, a bürokratikus stb. ügyek intézésében. A koordinátorok elérhetőségét elutazás előtt a Szochnut budapesti irodájában kaphatják meg.

A Miszrad Haklita munkatársától lehet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérni, mely a beilleszkedéssel összefügg (pl. a támogatások mértéke, ütemezése, a gyermekek iskoláztatása, nyelvtanulási lehetőségek, lakhatási támogatások, lakásvásárlási lehetőségek, stb) A támogatás csak időarányosan jár az alijázónak. Amennyiben az első év során eltávozik Izraelből, a folyósítás megszakad, és csak akkor folytatódik, ha visszatérését követően ismételten felkeresi a Miszrad Haklita helyi irodáját, és kéri a támogatás folytatását. Természetesen a távol töltött időre nem jár támogatás. A korábbiakkal ellentétben a Szal Klita (havi állami segély) pénzösszege Izrael Állam ajándéka az új bevándorlók számára, így visszafizetési kötelezettség az olét nem terheli akkor sem, ha elhagyja Izraelt.

A beilleszkedés legfontosabb állomása a héber nyelv elsajátítása. A nyelv tanulásának költsége része a beilleszkedést támogató csomagnak (Szál Klita). A Miszrad Haklita munkatársától kapják meg az alijázók az 500 órás ingyenes héber nyelvtanfolyamra feljogosító igazolást.  Az Ulpán tandíja szintén a befogadási kosár részét képezi és az alijázástól számított 10 éven belül vehető igénybe. 

 

Egyéb Fontos tudnivalók:

Ha elhagyja az országot:

(Az első 3 hónapban nem ajánlott külföldre utazgatni, ugyanis az adminisztráció, a hivatalok kb. ennyi idő alatt dolgozzák fel az új bevándorlók adatait – így csak 3 hónapot meghaladóan van lehetőség izraeli útlevél igénylésére).

  • amennyiben fontos ügyben kívánja elhagynia az országot, az alijától számított első 3 hónapban csak magyar útlevéllel tud kilépni az új bevándorló Izraelből 
  • Ha az alija időpontjától számítva eltelt 3 hónap, és az új bevándorló ki akar utazni Izraelből, akkor már meg kell igényelnie az izraeli útlevelét a Miszrad Hapnim-ban (Izraeli Belügyminisztérium), ugyanis mint izraeli állampolgár, izraeli útlevéllel kell Izraelből kilépnie.
  • Az aliját követően a magyar állampolgárság megmarad az izraeli állampolgárság mellett, és az izraeli állampolgárságot Magyarországon nem kell bejelenteni.

Figyelem:!!

    • Ha valaki  hosszabb időre tervezi elhagyni Izraelt, akkor ezt feltétlenül jelezze a Bituach Leuminál (társadalombiztosító), mert minden izraeli állampolgár (így hat hónap/egy év után az új bevándorlók is) köteles fizetni a TB havi díját akkor is, ha nem tartózkodik Izraelben.
    • Ezenkívül, ne felejtse el bezárni az izraeli bankszámláját, ha már nem érkezik bevétel a számlára, mert a havi kezelési költség tartozásokat halmozhat fel.
    •  
Az Első Napok feladatait illetően a további részletes információk itt találhatók meg

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk