A PÉNZFORGALOMRÓL

néhány gondolat a helyi pénzkezelési szokásokról.

 

Izraelben Magyarországhoz képest nagyságrendekkel magasabb szintű a fizetési morál. Az adott szónak, a vállalt kötelezettségeknek van valóságos értéke. Elég telefonon bediktálni a bankkártya számát például egy szolgáltatónak, ezzel megköttetett egy megállapodás, mellyel egyik fél sem fog visszaélni. Csekkel történő kifizetések nagyon elterjedtek. Sehol nincs fenntartás e fizetési móddal szemben, mert a fedezetlen csekk kibocsátása nemcsak erkölcsi, és morális, hanem keményen büntetendő bűncselekménynek minősül. A külföldön kiadott (pld magyarországi) „dombornyomott” bankkártyákkal szabadon lehet mindenütt fizetni, valamint az ATM automatákból készpénzt felvenni. Nagyon sok szolgáltató bocsát ki hitelkártyát, és pontgyűjtő kártyát, melyek különféle kedvezményeket biztosítanak az igénybe vevőnek – de az igaz, hogy ezekkel a kártyákkal könnyen lehet eladósodni. (A meg nem fizetett kötelezettségek miatt a bíróságok soron kívüli eljárásban, akár az útlevél bevonása mellett is dönthetnek.)

Bankszámla

Izraelben, akárcsak Magyarországon, számos bank szolgáltatásai közül lehet választani, azonban működésében vannak olyan sajátosságok amelyek eltérnek a Magyarországon megszokottaktól. A legfontosabb eltérés, hogy a pénzforgalomnak csak kis hányada bonyolódik közvetlenül a bankszámlán keresztül. Ezek a pénzmozgások: az adó és járulékfizetési kötelezettségek, a csekkel történő kifizetések, a készpénzfelvétel és az átutalási megbízásokra történő teljesítések. A bank pénztárán keresztül történő pénzműveletek (készpénz kivétel, csekkbeváltás, készpénz befizetése, valutaváltás, stb.) nagyon költséges, érdemesebb például az ATM igénybevételével bonyolítani a készpénzfelvételeket, valamint az erre a célra kialakított automatáknál a befizetéseket. A bankszámla kezelés költségét a lekönyvelt tételek alapján határozzák meg a bankok. Célszerű tehát a tételszámokat a minimális szinten tartani.

Az átmeneti fizetési készség fenntartása érdekében hitel limit igényelhető, amit fedezet ellenében biztosítanak a bankok. A legjobb fedezet a rendszeres bevétel (pld munkabér).

Bankkártya, hitelkártya.

Mint említettük a bankszámlán nem jelennek meg tételenként a hóközi pénzmozgások. A bankkártyával történő vásárlásokat, az esedékes közüzemi számlákat a „bankkártya társaságok” közvetlenül egyenlítik ki. A kifizetéseket összegzik, majd havonta egy alkalommal (egy meghatározott napon, például a következő hónap 10. napján), egy összegben emelik le a pénzt a számlavezető bank számlájáról.

A hitelkártya társaság hóközi kifizetései interneten nyomon követhető, így jól tervezhető, hogy a következő hónapban mit kell kiegyenlíteni. (a 10. nap onnan származik, hogy az izraeli munkaügyi szabályok szerint a munkavállalók bérét a tárgyhónapot követő hónap 9. napjáig kell a munkavállaló számlájára utalni – vagy csekkben kiegyenlíteni.)

A bankkártya társaságok többnyire a bankok leányvállalatai, de vannak más típusu hitelkártya társaságok is. Az olimok majd mindenütt számíthatnak kedvezményekre a bankszámla nyitástól, a kedvezményes (pénz) befektetéseken keresztül a kártyakezelési költségekig. A többnyire dombornyomott (pld: MasterCard, Visa) kártyákkal, szabadon lehet belföldön és külföldön vásárolni készpénzt felvenni. Az olimok – kellő fedezet hiányában – eleinte csak sima kártyát igényelhetnek, ami viszont csak készpénz felvételére jogosít.

Csekk, bankcsekk, fizetési fedezet

Izraelben a bankkártya mellett a legelterjedtebb fizetési eszköz a csekk. Célszerű a bankszámla nyitásakor csekk-tömböt is igényelni. A csekkforgalom egyik tipikus területe a lakásbérlés. Ilyen esetben bérleti szerződésének megkötésekor többnyire előre kérik a bérleti időszak (többnyire 12 hónap valamennyi csekkjét. A csekk kezelésének szigorú szabályai vannak, melyeket célszerű előre tanulmányozni. 

A csekkforgalom egyik speciális formája a bankcsekk (CSEK BANKAI). Nagyobb összegű kifizetések esetén (például lakásvásárláskor) szokásos bank által kiállított csekkel fizetni. A kötelezettséget vállaló (pld vevő) fél befizeti az összeget a bank számlájára és a bank állít ki az összegről egy a csekket. Ez esetben a bank garantálja a fedezetet.

Számlahitel, hitel limit.

A rendelkezésre álló fedezet, függvényében kérelemre számlahitelt nyújtanak a bankok, hogy a fizetőképesség határain belül maradjon a pénzforgalom, és ne menjen a számla „minuszba”. (ez alapesetben a rendszeres bevétel háromszorosa) A kártya társaság is biztosít egyfajta hitelkeretet, pontosabban az általa megszabott hitelkeretig egyenlíti ki a vásárlások számláit. A fedezet lehet állandó, és rendszeres bevétel(pld munkabér), vagy készpénzletét. A hitelkeretet nemcsak az aktuális fizetési kötelezettségek terhelik, hanem azok a még meg nem fizetett kötelezettségek is, melyeket egy részletfizetéssel felvállalunk.

Hitelek.

A magyarországi gyakorlattól eltérően, Izraelben a bankok nagyon könnyen, és egyszerűsített eljárásban biztosítanak rövid és középlejáratú hiteleket. Ha van rendszeres bevétel, akkor a bankokkal könnyű megegyezni a hitel visszafizetések átcsoportosításáról is. A hitelezés „veszélyes üzem” észrevétlenül lehet eladósodni.

A hitelezés egyik speciális formája a lakáshitel.  (MASKANTA)  Új olé (olé hadash) államilag támogatott lakásvásárlási hitelt vehet igénybe ha lakást kíván vásárolni. Az összes igénybe vehető kedvezmény mértéke bankonként változik. Az aktuális állami támogatás mértéke és formája, a letelepedés helyszínével összefüggő egyéb támogatások stb. is folyamatosan változnak. Célszerű a bankok felkeresése előtt a Befogadási és Beilleszkedési Minisztérium (Miszrad Haklita) területileg illetékes kirendeltségén az aktuális lehetőségekről tájékoztatást kérni.

Részletfizetés.

Szinte minden bankkártyával történő fizetés esetén megkérdezi a pénztáros, vagy eladó, hogy a vásárolt áru(k) ellenértékét egy összegben, vagy részletekben, és hány részletben kívánjuk megfizetni (TASLUMIM). Ez még az élelmiszer áruházakban is így van. Nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk vásárlása esetében a részletfizetés kétféle lehet: mehet a törlesztés a bank hitelkeretén belül, de a legtöbb esetben maga az eladó cég is nyújt fizetéskönnyítésként részletfizetési lehetőséget. Ez utóbbi nem terheli a bank hitel keretét.

 

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk