NÉHÁNY GONDOLAT

A lakhatással kapcsolatos támogatásokról
 

Izraeli lakhatással kapcsolatos területi lehetőségek:

Az alija, a bevándorlás egyik alapvető kérdése, hogy az olé területileg hol, és milyen feltételek között kezdhet új életét. E kérdések mentén a Bevándorlási, és Beilleszkedési Minisztérum Izrael a helyi hatóságokkal együttműködve  összeállította az egyes településekre vonatkozó információkat, és az igénybe vehető szolgáltatásokat. https://govextra.gov.il/moia/your-place-in-israel/home-1/

A lakbértámogatás rendszere és mértéke

A saját lakóhellyel nem rendelkező bevándorlók a Bevándorlási és Befogadási Minisztérium által biztosított ’Szál Klitá’ (befogadási kosár) részeként, az Izraelbe történő bevándorlás első hónapjaiban lakbér támogatásra jogosultak.

A támogatási időszak vége után a bevándorlók automatikusan igényelhetik az Építésügyi és Lakásügyi Minisztériumtól biztosított támogatást. Az Építésügyi és Lakásügyi Minisztérium támogatását bevándorlást követő 8. hónapjától) vehetik igénybe.

 

A segítségnyújtás időtartama:

A jogosultság rendszerint a megérkezés utáni ötödik év végéig tart Izraelben. Az alábbi esetekben változhat a támogatás időtartalma:

 • A független szülő (egyedülálló szülő) bevándorlók jogosultak a lakbértámogatásra a bevándorlásuk napjától számított hatodik év végéig.
 • Az a fiatal bevándorló is jogosult a támogatásra, aki sorkatonai vagy ’serut leumi’ (polgári) szolgálatot végez, és a hadsereg vagy a Bevándorlási és Befogadási Minisztérium által ’chajal boded’-ként (magányos katona – a családjából egyedül alijázott) van számon tartva. A jogosultsága mindaddig érvényes, amíg a ’chajal boded’ státusza is érvényben van.
 • Azok a bevándorlók, akiknek nincs saját lakásuk, és a Nemzeti Társadalombiztosító (Bituah Leumi) juttatásaiból élnek, az öt év lejárta után is korlátlanul élvezhetik a lakbértámogatást. 
 
Ki jogosult:
 • Aki rendelkezik érvényes Bevándorló Igazolvánnyal (’Teudat Ole’),
 • nincsen saját lakása és havi lakbért fizet.
 • Továbbá aki a nyugdíjkorhatár elérése után érkezett ​​Izraelbe,
 • vagy aki az Izraelben eltöltött első 10 év folyamán érte el a nyugdíjkorhatárt. Ebben az esetben akkor jogosult a támogatásra, ha a Nemzeti Társadalombiztosító által havonta átutalt Öregségi Jutalékból (’Kicvát Zikná’) és Kiegészítő Jövedelemből (’Haslamat Hachnászá’) él,
 • vagy akkor, ha Holokauszt túlélőként 49%-os 1, 2 vagy 3-as szintű rokkantsággal él.
 • Segély akkor is igénybe vehető, ha a nyugdíjkorhatárt elérő személy közvetlen hozzátartozójával él (fia/lánya, apja/anyja, menye/veje vagy volt házastársa).
 • Azok, akik eljutnak a nyugdíjkorhatárhoz és lakást bérelnek a magán piacon, és nem egy közvetlen rokontól, saját lakásukra további segítségre jogosultak.

 

Azok a bevándorlók, akik a bevándorlást követően elérik a nyugdíjkorhatárt, továbbá azok a bevándorlók, akik magasabb támogatást szeretnének igényelni, mivelhogy csak a Nemzeti Társadalombiztosító juttatásaiból tartják el magukat, – a támogatásért valamelyik területileg illetékes nyilvántartó társasághoz kell fordulniuk

 
A támogatás mértéke

A támogatás összege a személyes adatok alapján változik, és nem haladja meg a bérelt lakás bérleti díjának a 95% -át.  A támogatás összege a bevándorlónak az országban eltöltött idejével összhangban csökken. Azok a bevándorlók, akik a nemzeti prioritási területeken bérelnek lakást, jogosultak a bevándorlóként kapott segítség kiegészítésére.

 

A helyi adókról:

Az ingatlanadó ( Arnóna  /) ארנונה  az önkormányzat által a törvény szerint kivetett adó.  Az általános ingatlanadót arra vetik ki, aki a törvény értelmében birtokolja az érintett lakóingatlant.


A „birtokos” az a személy,

 • aki az ingatlan tényleges tulajdonosa,
 • vagy bérlője,
 • vagy aki bármely más módon birtokolja az ingatlant.
  (A szállodában vagy panzióban élő személy az ingatlanadó szempontjából nem minősül érintettnek.)
  Üres ingatlan esetében az ingatlan tulajdonosa a „birtokos”

 

A kivetett adó nagyságát, a kedvezmények mértékét a helyi önkormányzatok állapítják meg, és vetik ki azok számára, akik az önkormányzat területén bejelentett lakosként vannak nyílvántartva.

A kedvezményezettek körébe tartoznak az új bevándorlók, az időskorúak, valamint mindazok a rászorulók, kik az izraeli szociálpolitikai rendszer szerint rászorulóknak vannak számbavéve. A támogatások mértékét az önkormányzatok kiadványain, és honlapján lehet megtekinteni.

 

További információk:

 

 

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk