IZRAELI MUNKAJOG – Fiatalok munkavállalásáról

A FIATAL MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ MUNKAJOGI SZABÁLYOK

 

 

Az alábbiakban azokat a szabályokat foglaljuk össze, amelyeket alkalmazni kell Izraelben, ha a tizennyolcadik életévét még be nem töltött diák munkavállalásáról van szó, mert ezt külön jogszabály, az úgynevezett „Fiatalok munkavállalásáról” szóló törvény szabályozza, amelynek alkalmazását munkaügyi felügyelők is jogosultak ellenőrizni, megsértése pénzbüntetéssel, akár büntetőjogi felelősségrevonással is járhat.

A törvény a tizenhat évesnél idősebb, de tizennyolc évet még be nem töltött munkavállalót „fiatal munkavállalónak” nevezi, és e korosztály alkalmazásában speciális feltételeket ír elő.

Főszabályként gyermekek foglalkoztatása tilos, csakis a tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorú alkalmazható. Kivételt képez ez alól a hivatalos iskolai tanszünet ideje, amikor a minimális korhatár tizennégy év. Fiatalkorúakat csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely egészségüket, fejlődésüket nem veszélyezteti.

A tanköteles fiatalkorú, illetve a még tanköteles tizennyolc életévét betöltött fiatal hivatalos iskolaidőben egyáltalán nem, csakis a tanítási időn kívül alkalmazható. A tanítási időről a munkáltató a fiatalkorú munkavállaló tanintézményétől köteles igazolást kérni.

A fenti iskolai igazolás (iskolaidőben), a munkavállaló vagy szülőjének személyi igazolványáról készített másolat és a munkavállalást engedélyező orvosi igazolás nélkül a munkaviszony nem kezdhető meg. Ezeket a dokumentumokat a munkáltató egy évig köteles megőrizni.

 

A FIATAL MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ MUNKAJOGI SZABÁLYOK

 

Fiatal munkavállaló esetében a törvény elsősorban a munkaidő vonatkozásában alkalmaz eltérő szabályokat.

– A munkáltató köteles a munkakezdést követő hét napon belül írásban kiadni a munkafeltételeket, és a munkaviszony alatt a napi elvégzett munkaórát feljegyezni és erről kimutatást adni (amennyiben ez elektronikus úton nem megoldott, a fiatal aláírásával hitelesítve).
– A fiatal munkavállaló munkaideje maximum napi nyolc, illetve heti negyven óra lehet. Ahol a napi munkaidő nyolc óránál hosszabb, a tizenhat évnél idősebb munkavállaló alkalmazható napi kilenc órában is, de még ebben az esetben sem haladhatja meg a heti munkaidő a negyven órát.
– A fiatal munkavállaló számára hat óra után 45 perc – ebből legalább fél óra egybefüggő – munkaközi szünet jár.
– A két munkavégzés közötti pihenőidő mértéke a felnőttekre irányadó tizenkét óra helyett tizennégy óra.
– A fiatal munkavállaló a heti pihenőnapon nem foglalkoztatható. Ez Izraelben legalább 36 óra és a vallástól, választástól függően péntekre, szombatra, illetve vasárnapra kell esnie.
– Éjszakai munkára (este 22 és reggel 6 óra között) fiatal nem vehető igénybe (tizenhat év alatt ez az idő este 22 és reggel 8 között).
– Tanszünetben lehetőség van este 24 óráig alkalmazni a fiatal (16 évnél idősebb) munkaerőt, de abban az esetben, ha a munkanap este 23 óra után ér véget, – a munkáltató köteles a munkanap végeztével a fiatalt hazaszállítani.
– A fiatal munkavállaló számára évi 18 nap alapszabadság jár.

 

A FIATAL MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

 

A másik nagy terület, ahol a fiatal munkavállalóra eltérő rendelkezések vonatkoznak, a munkavédelem. Fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Azokat a munkaköröket, amelyekben a fiatal munkavállaló nem, vagy csak meghatározott munkafeltételek biztosítása esetén, illetve előzetes, különleges orvosi igazolás alapján foglalkoztatható, a jogszabály határozza meg.

 

A FIATAL MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ BÉREK ÉS BÉRLEVONÁSOK

 

– A minimálbér tizenhat éves korig 21,45 sékel, 16-17 évig 22,98 sékel, azon túl 25,43 sékel.
– A munkabér attól kezdve jár, amikor a fiatal a munkáltató rendelkezésére áll, tehát az úgynevezett „betanulási idő”, „felkészítés”, „táborozást előkészítő megbeszélések” és hasonlók után is köteles a munkáltató fizetni.
– Ezen kívül meg kell téríteni a munkába járás költségét (helyközi/távolsági bérlet).
– A fiatal munkavállaló egy további adópontra (adókedvezmény) jogosult, és nem kell társadalombiztosítást, illetve egészségbiztosítási adót fizetnie (a munkáltatónak igen!).
Krisztina Politzer Maymon

forrás: www.nevo.co.il

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk