NÉHÁNY GONDOLAT

Az izraeli Társadalombiztosításról

/Erush Sivan/

A izraeli törvények szerint minden 18 év feletti izraeli állampolgár, illetve izraeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos köteles társadalom biztosítási járulékot és egészségügyi hozzájárulást fizetni. Ez lesz az alapja a későbbi nyugdíjnak, táppénznek vagy munkanélküli segélynek és egyéb szociális juttatásoknak.

A közteherviselés e szerteágazó témájában új bevándorlóként nem könnyű eligazodni, ezért februárban vendégül láttuk a HaMoadonban Jehudit Ben Abu-t, a Bituah Leumi osztályvezetőjét.  (Szakértőnk, aki Friedman Juditként Kárpátalján született, 1973 óta él az országban és több mint 20 éve dolgozik a Bituah Leuminál.)

 

 Társadalom/ Biztosítási Díjak Izraelben

 • A beszélgetésnek mindjárt az elején tisztáztuk, hogy a társadalom biztosítási törvény alól a férjezett nők kivételt képeznek, ha nem dolgoznak munkahelyen, a férjük jogán válnak biztosítottá,

(amennyiben belépnek a munkaerő piacra, természetesen nekik is fizetniük kell. )

A járulék mértéke attól függ, hogy valaki foglalkoztatott, egyéni vállalkozó, esetleg háztartási alkalmazott vagy nyugdíj mellett végez munkát.

 • Sokunkat érdeklő kérdés: honnan tudhatom, hogy fizetik-e utánam a társadalombiztosítási jutalékot vagy tartozásom van?

– Aki dolgozik, annak munkáltatójától fizetési kimutatást, úgynevezett tlus maszkoretet kell kapnia minden hónapban. Ezen a munkáltatónak fel kell tüntetnie, hogy milyen járulékot, adót fizetett utánunk. Ezt érdemes gyűjteni, (ahogyan az évente kapott összefoglaló, 106-os dokumentumot is), mert a Bituah Leumi felé ezzel tudjuk igazolni, hogy dolgoztunk és a fizetésünkből levonták a Bituah Leumi számára fizetendő díjakat. Ezzel a dolgozó védve van. Amennyiben a munkáltató mégsem fizeti be a járulékokat, akkor az ügyet a Bituah Leumi jogi útra tereli, de akkor is elismeri a dolgozó munkaviszonyát.

– A Bituah Leuminál is figyelemmel kísérik a járulékfizetést, amennyiben három hónapnál régebben nem érkezett befizetés egy teudat zeut számra, a szervezet fizetési felszólítást küld és automatikusan kirója az alap fizetendő díjakat.

A járulékfizetéssel kapcsolatos tartozásról mindenki saját maga, a Bituah Leumi honlapján keresztül is tájékozódhat. Ehhez először egy helyi irodában személyesen kell kiváltani a belépési kódot, de azt követően sorban állás nélkül, otthonról adhatunk be kérelmeket, nyújthatjuk be a táppénzes igazolást, stb. Konkrét kérdéseket is küldhetünk, melyre a Bituah Leumi munkatársai válaszolnak.

 • Mi a teendő, ha hosszú időre elhagyom Izraelt?

– A járulékfizetési kötelezettség csak öt év után szűnik meg, addig mindenképpen fizetni kell magunk után az alapdíjakat, még akkor is, ha bejelentettük, hogy elhagyjuk az országot. Elmaradás esetén tartozásunk keletkezik a Bituah Leumi felé, amelyet öt éven belüli visszatéréskor kamatostól, ügyintézési díjakkal megfejelve hajtanak be rajtunk. Ha fizettünk, akkor öt éven belül bármikor visszatérve, akár turistaként is jogosultak vagyunk az orvosi ellátásra. Ha valaki öt év távollét után tér vissza az országba, akkor automatikusan „tosáv hozer” státuszt kap, visszatérő rezidensnek számít és eltörlésre kerül a korábbi bituah leumis tartozása.

 • Hogyan és mennyi időn belül rendezhetem a tartozásom?

– Azt követően, hogy írásban vagy telefonon értesítettek minket a konkrét tartozásról, lehet egyeztetni a Bituah Leumi ügyintézőjével. Külön kérvényre eltörlik a büntetőkamatot és akár három évre elnyúló részletfizetésre is lehetőség van.

 • Addig, ameddig a tartozás fennáll, milyen szankciók lehetnek életben velem szemben?

– A tartozás fejében a Bituah Leumi zárolhatja a bankszámlát

– Megakadályozhatja, hogy az adós elhagyja az országot, (de erre általában csak akkor kerül sor, ha nem sikerült az egyeztetés az adóssal és már behajtási fázisba kerül az ügy).

– Az is előfordulhat, hogy a tartozás fejében a Bituah Leumi az általa fizetendő támogatásokból (családi pótlék, munkanélküli segély, stb.) tart vissza bizonyos összeget.

 • Mit tehetek, ha kiderül, hogy a munkáltatóm évekig nem fizetett utánam semmit?

– Ebben az esetben a fizetési kimutatásokat kell bemutatni a Bituah Leuminak,(Ezért érdemes gyűjteni a fizetési kimutatásokat illetve a 106-os dokumentumot.)

– Ezt követően a Bituah Leumi azonnal törli az egyén tartozását és a hiányzó összeget a munkáltatón hajtja be.

A juttatásokról

Az Országos Biztosító Intézetet bízták meg Izrael lakosainak társadalombiztosításával. Fő funkciója, hogy megélhetést biztosítson azoknak, akik nem tudnak megélni. Az Országos Biztosító a jogosultaknak folyósít ellátást, és ezzel a lakosság nagy részének, illetve a biztosítottaknak segít személyes krízishelyzetben, például elbocsátás, rokkantság, munkahelyi sérülés esetén. A segélyfizetések révén a jövedelmet a gazdaságilag megalapozott csoportoktól a gyenge és kiszolgáltatott csoportokhoz juttatják el, így az Országos Biztosító hozzájárul a nemzeti jövedelem igazságosabb elosztásához és az izraeli szegénység dimenzióinak csökkentéséhez

 • Ki kaphat például jövedelemkiegészítő támogatást (haslamat haknasza)? Hogyan lehet igényelni? Mennyi az összege?

Attól függően, hogy valaki / egyedülálló vagy / gyermekét egyedül nevelő, / esetleg házaspár, / nyugdíj előtt áll vagy nyugdíjas / van e egyéb jövedelemkiegészítő bevétele, (munkabérből, befektetések utáni kamatból vagy más forrásból származó-bruttó-jövedelme),- különböző összegű lehet a jövedelemkiegészítő támogatás  . A juttatások típusairól és a támogatások feltételeiről itt tájékozódhatunk

– Nyugdíjas kor előtt évente csak egyszer utazhatnak el. A távollét időtartama attól függ, hogy hetente vagy havonta kell aláírniuk a munkaügyi hivatalban. 

– Nyugdíjas kor után, évente három alkalommal, összesen maximum 72 napra, függetlenül attól, hogy házaspárról vagy egyénről beszélünk. 

– Amennyiben a külföldi tartózkodás meghaladja a 72 napot, akkor időarányosan megvonásra kerül a jövedelemkiegészítő támogatás.

 

 • Hogyan számolják ki a nyugdíj összegét, mitől függ, hogy mekkora lesz a nyugdíjam?

 

Először is tisztázni kell, hogy Izraelben ma két lábon áll a nyugdíjrendszer. A nyugdíjunk egyik forrása, az úgynevezett kizbát zikna, az állami öregségi támogatás, a másik forrása az aktív évek alatt a munkáltatónktól (bérünk 6,5%) és tőlünk (6%) levont összeg, amelyet a különböző magánnyugdíjpénztárba kell befizetnünk.

A magánnyugdíj pénztáraknak legalább évente egyszer elszámolást kell küldeniük. Aki ennek ellenére bizonytalan abban, hogy pontosan milyen pénztárba fizet ill. fizetnek utána,( ezen a weboldalon ) a teudat zeut szám és az okmány kibocsátásának időpontja, valamint néhány egyszerű kérdés után választ kaphat.

Ma a nyugdíjkorhatár férfiak számára 67 év, a nőknek 62, (de ezt várhatóan 64 évre fog növekedni). Ezt követően jogosult az állampolgár a normál időskori ellátásra (kizbát zikna),

 • – ha 60 éves kora előtt alijázott, és igazoltan dolgozott legalább 144 hónapot Izraelben, vag
 • – a nyugdíjkorhatár elérése előtti tíz évben legalább 60 hónap munkaviszonyt tud igazolni, vagy
 • – van legalább 60 hónap biztosított jogviszonya és az alija időpontjához viszonyítva, a biztosított hónapok száma magasabb, mint a nem biztosított.

(Aki 60 éves kora után alijázott, az sem marad ellátatlan, de ő egy speciális öregségi ellátásra jogosult.)

Amennyiben valaki 67 éves kora után még dolgozik, csak akkor kaphatja meg teljesen vagy részben az öregkori ellátást, ha megfelel a jövedelem kritériumoknak Ezt a normál időskori ellátást akkor is megkaphatják a biztosítottak, ha tartósan külföldön élnek.

Öregségi ellátást azok az idős korban alijázók is kaphatnak, akik kevesebb mint 144 hónapot dolgoztak Izraelben, de elérték a nyugdíjkorhatárt. Azonban ha úgy döntenek, hogy elhagyják Izraelt, az ellátást számukra nem folyósítják tovább.

Az alap öregségi ellátás összege államilag meghatározott és évről-évre változik.

 

 Táppénz, betegszabadság

 

 • Hogyan működik a táppénz, betegszabadság?

– Egészségügyi probléma esetén a munkavállalót betegszabadság (hufsat machala) illeti meg. Amennyiben rövid lefolyású betegségről van szó, akkor még az orvosnál sem kell sorban állnunk, elég ha felhívjuk a családorvosi rendelőt és az asszisztensnél kérjük az igazolást. Maximum három napra kaphatunk így igazolást, amit a családorvos ír alá és a rendelőben két-három napon belül átvehetjük. Ha ennél hosszabb betegszabadságra van szükségünk, akkor ehhez mindenképpen fel kell keresnünk a családorvosunkat. A betegszabadságról kapott igazolást kell benyújtanunk a munkahelyünkön, és attól függően, hogy milyen régóta dolgozunk ott, vagy a munkahely vagy a Bituah Leumi fogja kifizetni a nekünk járó táppénzt. Fontos tudni, hogy a betegszabadság első napját a munkáltató nem fizeti, a második és harmadik napon a rendes bér 50 százalékát, a negyedik naptól a szokásos bér 100 százalékát köteles fizetni a munkaadó. A munkáltató által fizetett betegszabadság maximális mértéke 90 naptári nap, ehhez minimum öt éve kell ugyanazon a munkahelyen dolgoznunk. A munkáltató által fizetett betegszabadság minden hónapban 1,5 nappal nő, de amennyiben munkahelyet váltunk, akkor a számolás előröl kezdődik. Ha a betegszabadság hosszabb, mint amit a munkahely fizetni köteles, akkor a továbbiakban az ellátást a Bituah Leumi fizeti, az orvosi igazolást oda kell benyújtani

 • Kihez kell fordulnom, ha munkahelyi baleset ért? Meddig fizet a munkáltató, mikortól fizet a Bituah Leumi? 

– Munkahelyi vagy munkába illetve munkából hazafelé történő baleset esetén, amennyiben a munkából való kiesés rövidebb, mint 12 nap, akkor a munkáltató már az első naptól fizet. Az első két napon a bruttó bér 75 százalékát, a harmadik naptól a munkabér 100 százalékát. Ha a betegszabadság 12 napnál hosszabb, akkor az első naptól a Bituah Leumi fizeti az ellátást.

Mindkét esetben, ha a munkaképtelenség meghaladja a három hónapot, akkor a Bituah Leumi orvosi bizottsága átmeneti munkaképtelenséget állapít meg és ehhez képest fizeti az ellátást. Az átmeneti idő elteltével újabb felülvizsgálat történik és akkor nyilvánítják újra munkaképesnek a kérelmezőt vagy állapítják meg tartós rokkantságát. Néha a bizottság nem is kéri, hogy a beteg személyesen jelenjen meg, csak az orvosi papírjai alapján hoznak döntést arról, hogy hány százalékban tartják munkaképtelennek. A bizottság döntése ellen fellebbezhetünk, és ha másodfokon esetleg még kevesebb százalékot kapnánk, végül akkor is a magasabb százalék alapján számolják a havi támogatás mértékét. Munkahelyi baleset miatti tartós rokkantság (nechut) esetén a rokkantsági támogatás a későbbi munkába állástól független és az öregségi nyugdíj eléréséig fizeti a Bituah Leumi. A biztosítási törvény alapján a havi ellátás összege a 67 éves kor után sem csökkenhet, tehát ha kevesebb nyugdíj járna, akkor is a magasabb, rokkantsági ellátásnak megfelelő összeget kapja a kedvezményezett.

 • Hogy történik a rokkantosítás? Milyen rokkantsági járulékra számíthatunk?

 

– Tartós betegség esetén általános rokkantosítást kérhetünk. Amennyiben az orvosi bizottság 60 százaléknál nagyobb munkaképtelenséget állapít meg, akkor a Bituah Leumi havi rokkantsági ellátást fizet. (Egyes esetekben már 40%-tól.) Az ellátás pontos összegéről itt tájékozódhatunk. A Bituah Leumi támogatja, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők, ha betegségük engedi, munkát végezzenek. Amennyiben a havi bruttó bérük nem haladja meg a 6,331 sékelt, akkor továbbra is jogosultak a rokkantsági ellátásra is. A rokkantsági nyugdíjat akkor is kaphatjuk, ha tartósan külföldön élünk. Az öregségi nyugdíj csak akkor jár az országon kívül élőknek, ha a távozás előtt minimum tíz évig dolgoztak Izraelben és fizették a Bituah Leumi számára a járulékokat. A korábbiakkal ellentétben nem kell évente kétszer megjelenni személyesen Izraelben, de évente egyszer hitelesen igazolni kell, hogy még életben van. A Bituah Leumi külföldi bankszámlára is utalja a nyugdíjat.

 • Milyen támogatást kaphatunk, ha a családban tartósan beteg gyerek van vagy valamelyik családtag ápolása miatt nem tud valaki dolgozni?

– A tartósan beteg, (rokkantosított) gyermeket nevelő szülők, a kiskorú betegségének függvényében az alap támogatási összeg (2.229 sékel/hó) 50, 100 vagy 188 százalékát kaphatják. A támogatásra jogosult betegségek listája itt található. Azok a családok, ahol két vagy több tartósan beteg gyermeket nevelnek, a gyermekenként megítélt összeg +50 százalékát kaphatják meg a szülők. Egyes esetekben a támogatást nem a szülőknek, hanem annak az intézménynek folyósítja a Bituah Leumi, ahol a gyermeket tartósan kezelik.

Szülők vagy egyéb családtagok ápolására csak akkor lehetséges a Bituah Leumi támogatást kapni, ha egyrészt az ápolandó a Bituah Leumi előírásai szerint jogosult ápolási segítségre (elérte a nyugdíjkorhatárt vagy súlyos tartós betegségben szenved), másrészt az ápoló családtagot valamelyik ápolási szolgáltatást nyújtó cég alkalmazza.

Idén befejeződött az ápolási támogatás rendszer reformja, újdonság, hogy a korábbi hat szinten megállapított ápolási órák egy részét készpénzre vagy gyógyászati segédeszközökre válthatja a kedvezményezett. A pontos szintekről és a támogatási összegekről itt tájékozódhatnak.

Egyéb információk:

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk