Izraeli Családtámogatási Rendszer I.

szülési támogatás, családi pólék

Az Izraeli Nemzeti Társadalombiztosító Intézet (Bituach Leumi) felelős az izraeli lakosok szociális biztonságáért. Az intézmény fő feladata, hogy biztosítsa a létfenntartáshoz szükséges eszközöket azok számára, akik nem tudják önállóan eltartani magukat. A Társadalombiztosító Intézet járadékok kifizetésével segíti a népesség széles rétegeit olyan személyes válság esetén, mint például elbocsátás, fogyatékosság, vagy munkahelyi balesetek során. Ezen jövedelemjáradékok révén a gazdaságilag megalapozott csoportoktól a gyengébb és sebezhetőbb csoportokhoz kerülnek át pénzösszegek, ezáltal hozzájárulva a nemzeti jövedelem igazságosabb elosztásához és a szegénység csökkentéséhez Izraelben.

Többek között az alábbi területeken nyújt szolgáltatást a Bituach Leumi (a lista nem teljes):

Munkanélküli segély (avtala)
Anyaság (imaut)
Szülési támogatás (maanak léjda)
Rokkant gyerek-támogatás (jeled nache)
Családi pótlék (kicbat jeladim)
Tartalékos katonai szolgálat (miluim)
Tanulmányi támogatás (maanak limudim)
Rokkantsági nyugdíj (nachut klalit)
Gondozás (sziud)
Hadviselés (háború, terror) sérültjei (nifgaéj peulot éjvá)
Temetési díjak (dméj kvura)

Ebben az írásban most – a családtámogatási rendszer részeként – a szülési támogatásról és a családi pótlékról fogunk összefoglalót közölni.

I. SZÜLÉSI TÁMOGATÁS (MAANAK LÉJDA)

A szülési támogatást a szülő nőnek fizeti a Társadalombiztosító a szülés utáni első kiadások fedezésére. A támogatást a születés napjától számított egy hónapon belül automatikusan folyósítják az anya bankszámlára, melyben a gyermek után járó havi juttatás (családi pótlék) is kifizetésre kerül, és aminek adatait az első szüléskor adjuk meg a kórházban.

1. A JOGOSÚLTSÁG FELTÉTELEI

Akkor vagy jogosult szülési támogatásra, ha megfelelsz az alábbi feltételeknek:

Az első feltétel – lakóhely  Izraeli lakos, vagy izraeli lakos felesége vagy.   /Nem izraeli lakosként akkor részesülhetsz a támogatásban, ha a szülést megelőző időben legalább 6 egymást követő hónapig Izraelben dolgoztál (vagy a házastársad), valamint a szülés Izraelben történt./

Második feltétel – szülés, örökbefogadás vagy béranyaság

a/ Élő gyermeket szültél / Ha 22 hetes terhesség után halott gyermeked születik, vagy ha a gyermek születése után meghal, akkor – a többi jogosultsághoz hasonlóan – mint bármely más nő, jogosult vagy a szülési támogatásra./

b/ Gyermeket fogadtál örökbe (10 éves korig) – Az a személy, aki a házastárs gyermekét fogadja örökbe, nem jogosult a szülési támogatásra.

c/ Béranyától született gyermek került felügyeleted alá

2.  A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A szülési támogatás összegét a családban élő gyermekek száma határozza meg:

– Az első gyermek születése után 1757 sékel támogatás jár.
– A második gyermek születése után 790 sékel támogatás jár.
– A harmadik gyermek születése után 527 sékel támogatás jár.
– Ha ikreket szülsz, akkor 8,783 sékel egyszeri szülési támogatást kapsz.

Ha pedig hármasikreket hozol világra, 13 175 sékel támogatás jár neked a Társadalombiztosítótól.

Az olyan szülők, akik béranyá(k)tól egymás után több gyermeket kapnak felnevelésre, a gyermekek számának megfelelően az ikrek vagy hármasikrek után kifizetett szülési támogatásra jogosultak.

3  A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

3.1/  A születési támogatást az anyáknak rendszerint automatikusan fizetik, és nem kell keresetet benyújtani a Társadalombiztosítási Intézethez. A születésről szóló kórházi jelentés kézhezvételekor a támogatást a szülő nő bankszámlájára utalják át.

3.2/ Otthonszülés esetén – Miután az Egészségügyi Minisztériumból megérkezik a Bituach Leumiba a jelentés az otthonszülésről, a támogatás ugyancsak automatikusan fog megérkezni az anya bankszámlájára.

3.3/ Az alábbi esetekben a szülési támogatás igényléséhez a TársadalomBiztosító Intézethez kérvényt kell benyújtani

Külföldön szülés – az az izraeli lakosú nő, vagy izraeli lakos házastársa, aki külföldön szülte meg gyermekét.
Örökbefogadás – azok a szülők, akik örökbefogadták a gyermeküket.
Béranyaság – azok a szülők, akik béranyától vették át a gyereket.

Ha a három eset valamelyike fennáll, ki kell töltened a szülési támogatás iránti kérelmet, és azt a weboldalon keresztül el kell küldened, vagy a lakóhelyedhez legközelebb eső Nemzeti Társadalombiztosító Intézet helyi irodájába kell benyújtanod.

(A születési támogatásként fentebb megjelölt összegek a 2018.01.01-i állapotot tükrözik.)

II. CSALÁDI PÓTLÉK

A Nemzeti Társadalombiztosító Intézet havonta családi pótlékot folyósít a 18 évesnél fiatalabb gyermekekkel rendelkező, Izraelben élő családoknak. A juttatás célja, hogy segítse a családot a gyermeknevelés költségeiben. A pénzösszeg, melynek mértéke független a család havi jövedelmétől, minden hónap 20-án kerül kifizetésre.

A legtöbb esetben a juttatás automatikusan történik, a szülést követően a kórházaknak átadott adatok alapján.

1. A jogosultság feltételei

A szülők gyermekeik 18. életévük betöltéséig jogosultak az utánuk járó járadékra.

1.1  A családi pótlékra jogosult szülők:  Az alábbi szülők jogosultak a gyermek után járó támogatásra:

a./ Izraeli lakos

b./ Olyan személy, aki olyan gyermeket tart el, aki nem a gyermeke, de gondnoksági megbízással rendelkezik. Ha nincs gondnoksági megbízása, akkor is felveheti a gyermek után járó családi pótlékot, de ennek kérvényezéséhez személyesen kell bemennie a Társadalombiztosító Intézet lakóhelyéhez legközelebb eső fiókjába.

c,/ Az a személy, aki nem izraeli lakos, de Izraelben él egy vagy több gyermekkel, azzal a kikötéssel, hogy legalább hat hónapig munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként dolgozik Izraelben, és rendelkezik izraeli tartózkodási- és munkaengedéllyel.

Fontos tudni, hogy az a gyerek, aki szülei nélkül alijázik Izraelbe, megkaphatja az utána járó családi pótlékot.

1.2  A gyermekek, akiknek a juttatást fizetik:

A szülők minden olyan gyermeke után jár a családi pótlék juttatása, akik megfelelnek mind a három alábbi feltételnek:

– A gyermek még nem töltötte be 18. életévét
– A gyermek Izraelben tartózkodik
– A gyermek még nem házas

2.  A családi pótlék összege:  A gyermek után járó járadék összege a gyermek családon belüli szám szerinti helyétől, illetve a gyermek születési idejétől függ.(frissítve: 2018.01.01.)

2003. június elseje után született gyermekek juttatásának összege

– Első gyerek – 150 sékel
– Második gyerek – 189 sékel
– Harmadik gyerek – 189 sékel
– Negyedik gyerek – 189 sékel
– Ötödik és további gyerek – 150 sékel

2003. május 31-ig született gyermekek juttatásának összege

– Első gyerek – 150 sékel
– Második gyerek – 189 sékel
– Harmadik gyerek – 189 sékel
– Negyedik gyerek – 336 sékel
– Ötödik és további gyerek – 354 sékel

3.  A családi pótlék kiegészítése

A gyermek után járó juttatást azoknak a szülőknek egészítik ki, aki az alábbi ellátások egyikében részesül: jövedelemtámogatás, elváltaknak járó pénzjuttatás (mazonot), jövedelemkiegészítéssel bővített nyugdíj, vagy túlélő hozzátartozónak járó jövedelemkiegészítéssel bővített nyugdíj.

A családi pótlék kiegészítést a harmadik és negyedik gyermek után fizetik ki, aminek az összege gyermekenként 98 sékel.

4.  A járadék levonása

A Nemzeti Társadalombiztosító Intézet jogosult arra, hogy levonja a gyermekek után járó juttatásból a szülők Intézettel szemben fennálló tartozását.

Forrás: Izraeli Nemzeti Társadalombiztosító Intézet (Bituach Leumi)