NÉHÁNY GONDOLAT

Az Izraeli Egészségbíztosításról

Az egészségbiztosítás rendszere Izraelben, annak ellenére, hogy  magánkézben lévő egészségbiztosító társaságok (Kupat Holim) versenyén alapul, beteg-centrikusan, humánszolgáltatások maximumát nyújtja. Jellemzője, a magasszínvonalú betegellátás, és a majnemhogy puritánnak mondott egészségügyi környezet keveréke. Az orvos-beteg, az orvos-ápolószemélyzet között nincs hierarchikus szinteltolódás.

A Nemzeti (Társadalom) Biztosító / Bituáh Leumi (a társadalombiztosítási hozzájáruláshoz hasonlóan), adó formájában gyűjti a az egészségbiztosítási járulékokat.

Az állami egészségbiztosítási törvény szerint Izrael minden lakosa  rendelkezik egészségbiztosítással. Ennek alapfeltétele, hopgy minden 18. életévét betöltött izraeli lakosnak egészségbiztosítási díjat kell fizetnie az Országos Biztosítónak, kivéve a háziasszonyt (egy házas nő, aki nem dolgozik és házastársa biztosítással rendelkezik).

Az egészségbiztosítási díjakat a biztosított munkából és nem munkából származó jövedelme , valamint a hozzá rendelt státusz alapján számítják ki.

Minden biztosítottnak be kell jelentkeznie valamelyik egészségpénztárba, és kiválaszthatja, hogy melyik egészségpénztárhoz szeretne tartozni. Az egészségbiztosítási pénztáraknak egységes , jogszabályban meghatározott „alap” egészségkosarat kell szolgáltatnia a biztosítottak számára. Az egészségügyi alapellátáson felül minden izraeli maga válassza meg a kiegészítő biztosítási csomagokat, s annak a havi díját közvetlenül az egészségbiztosítónak fizeti meg.

Az egészségbiztosítók között szabályozott, de biztosított az átjárhatóság. Minden biztosítóra jellemző, hogy nagyon magas a megelőzésre, a megelőző típusvizsgálatokra fordított idő és költségráfordítás. A rászoruló magasszintű kórházi ápolást kap, de aki kellő indokoltság nélkül vesz igénybe sürgősségi ellátást, kórházi kezelést, betegszállítást, annak a biztosító nem téríti a költségeit, márpedig az egészségügyi ellátás biztosítás nélkül borsos árakon működik.

Minden egészségbiztosító társaság saját adatbázissal rendelkezik, igy minden biztosítottra vonatkozó egészségügyi információ központilag elérhető akár laboratóriumi leletekről, akár orvosi diagnózisokról van szó. Ezzel orvosváltás, vagy szakorvos felkeresése esetén is elérhető az új orvos számára a biztosított kortörténete. A személyi adatok védelme úgy érvényesül, hogy csak az (az orvos) tudja megtekinteni a személyes egészségügyi adatainkat, leleteinket, akinek átadjuk az egészségügyi kártyánkat. A vizsgálatot végző orvos „lehúzza” a kártyánkat, és ezzel megkapja a hozzáférést az adatbázishoz. Egyébiránt minden rendelőintézetben van egy bank-automatához hasonló terminál is, amibe ha betesszük az egészségügyi kártyát, akkor lekérhető a biztosított valamennyi vizsgálatának lelete. Mindezek rövid regisztrációt követően a biztosító társaság honlapjáról elektronikus úton, az otthoni számítógépünkön is elérhetőek.

Az egészségügyi szolgáltatóhoz történő regisztráció során érdemes tájékozódni az adott egészségbiztosító társaság alkalmazásában álló, vagy a társasággal szerződésben lévő szakorvosok és háziorvosok listáját illetően. (Tapasztalat, hogy külön kérésre a magyar nyelven is beszélő háziorvosok listájához is hozzá lehet jutni) Az Olim Infó is összeállította a magyarul is beszélő szolgáltatások listáját mely itt érhető el: 

 

Az izraeli egészségbiztosítási rendszer a szolgáltatások mértékét illetően kétszintű. Egyrészt adott egy alapbiztosítás, amit az egészségbiztosítási járulék fizetése ellenében kap az állampolgár. Az alapbiztosításban lévő szolgáltatásokat törvény szabályozza, akárcsak azt, hogy milyen gyógyszerek tartoznak az alapellátásba (egészségügyi szolgáltatási kosár). Az egészségügyi szolgáltatók ezt kiegészítik különféle tartalmú csomagokkal. Ez a kiegészítő biztosítás, (Supplemental Insurance/bituah maslim), mely után külön díjat kell havonta a szolgáltatónak megfizetni.

Izraelben a háziorvosi/gyermekorvosi vizsgálat után nem, de a szakorvosi vizsgálatok után vizitdíjat kell fizetni. A vizitdíj mértéke a különböző biztosítótársaságoknál eltérő,  azonban ezt a díjat negyedévente csak egy alkalommal kell megfizetni, a közbenső vizsgálatok térítésmentesek. Egyes speciális vizsgálatoknál a biztosítótársaság alkalmanként is kérhet költségtérítést, melynek mértéke 50-300 sékel között mozoghat. A vizitdíjat nem közvetlenül az orvosnak kell megfizetni, hanem a szerződéskor megadott bankszámlát terhelik meg ezzel a tétellel. Izraelben a hálapénz ismeretlen fogalom, egészségügyi dolgozók nem kérhetnek, és nem is fogadhatnak el „hálapénzt”. Ez a gyakorlatban is így van, sértésnek számít annak felkínálása, bűncselekménynek az elfogadása.

 

Egészségbiztosítási pénztárak:

Izraelben négy egészségbiztosító pénztár (kupa) végzi a csaknem 9 millió biztosított ellátását. A legnagyobb a Clalit, amely bár az elmúlt évtizedben elvesztette ügyfelei csaknem 10 százalékét, még mindig több mint 4,5 millió ellátottat tart számon. Messze mögötte, de immár csaknem 2,3 millió biztosítottal a Macabi áll, amit az elmúlt években rakétaszerű növekedést produkáló Mehuedet követ, egymilliót meghaladó biztosítottal. A lista utolsó helyén a Leumit áll, amely az elmúlt években több mint 150 ezer beteget veszített el, de még mindig több mint 700 ezren tartoznak ebbe a kupába. A biztosítottak alapellátásáért az állam fizet a kupáknak, minden állampolgár után egységes összeget. E kiadás alapja a bérek után fizetett biztosítási járulék, melynek egy része kerül az egészségügyi alapellátásba. Az állampolgárok a saját egészségbiztosítójuk vagy más biztosítótársaságok kiegészítő biztosításával is gondoskodhatnak a magas szintű egészségi ellátásról.

Egészségbiztosító pénztár  váltása

Az 1994-es egészségbiztosítási törvény alapján az izraeli állampolgárok egy éven belül kétszer, március végén és szeptember végén válthatnak kupát, egészségbiztosító pénztárt. Ehhez mindössze egy űrlapot kell kitölteniük a postán. A váltás feltétele az is, hogy a biztosított legalább egy éve ügyfele legyen az elhagyni kívánt egészségbiztosítónak. Az Obdusman ajánlása alapján különleges körülmények esetén lehetőség van többszöri váltásra is, ezek a következők:

– a biztosított új lakhelyre költözött, ahol a korábbi egészségbiztosítási pénztára nem folytat tevékenységet
– A kiválasztott új pénztár nem ad hosszú távú ápolási ellátást
– A kiválasztott új pénztár a biztosított magas életkora miatt nem vállalja az ápolási (sziudi) ellátást.

Az átlépés egyik egészségpénztárból a másikba nem azonnal, hanem három hónapos átmeneti idővel történik meg. Ebben az időben a biztosított ellátását még a régi pénztár nyújtja. A törvény szerint azonnali ellátás csak az újszülötteknek, az új bevándorlóknak illetve a 18 éven aluli gyermekeknek jár, de az erős verseny miatt egyes társaságok akár le is rövidíthetik az átállási időt.

Mivel az egészségpénztárak szoros versenyben vannak egymással, az is előfordulhat, hogy a biztosított a váltás bejelentését követően olyan kedvező ajánlatot kap a régi kupától, hogy inkább hűséges marad. Egy hónapon belül meggondolhatja magát, később azonban már tartania kell magát a korábbi elhatározásához.

Mit érdemes figyelembe venni, ha egészségbiztosító váltásban gondolkodunk:

– Milyen költséggel jár a biztosított és családja egészségügyi ellátása?
– Van-e korhatára az új kupához való csatlakozásnak?
– Az alapellátáson túl milyen egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújt az adott egészségpénztár (fogászat, természetgyógyászati ellátások, védőoltások, gyermekfejlesztés, megtermékenyítő eljárások, stb.)
– Mekkora a várakozási idő az egyes szakvizsgálatokra, műtétekre?
– Az új kupa legalább részben megtéríti-e a hálózaton kívül elvégzett egészségügyi szolgáltatások díját? (privát orvosi vizsgálatok, magánkórházakban elvégzett műtétek, rehabilitációs költségek, orvostechnikai eszközök vásárlása, stb.)
– Az időskori ápolási ellátásban milyen hosszútávon lehet számítani a kupa anyagi támogatására?

További Fontos Linkek:

Nemzeti (Társadalom) Biztosító Intézet (הביטוח הלאומי / Bituah Leumi)

Egészségügyi Minisztérium /משרד הבריאות

Egészségbiztosítási Pénztárak:

MEUHEDET

MACCABI

CLALIT

LEUMIT

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk