NÉHÁNY GONDOLAT

A katonai szolgálatról

Aki az alija melett dönt, annak tudnia kell egy fontos tényezőt: Izraelben kötelező a katonai szolgálat. Ez alól teljes, vagy részleges mentességet életkor, családi állapot, vallási meggyőződés,  fizikai, egészségi állapot, stb alapján lehet kapni. Mig magyarországon (amig volt katonai kiképzés) nagyon magas volt  a katonai szolgálatot elutasítók, elkerülni szándékozók aránya, addig Izraelben nagyon alacsony ez a szám. Igaz teljesen más a motíváció. Egy  nemrégiben kelt felmérés szerint az érettségi elött álló diákok kétharmada nyilatkozott úgy, hogy mielöbb túl akar lenni a katonai évein. Az sem mindegy, hogy a leszereléskor járó végkielégítés sok fiatalnak jelent belépőt az egyetemre, de sokan választják a továbbtanulásnál a hadsereg ösztöndíját is. A 18 év feletti, de még katonai szolgálatra kötelezett korosztály esetében is van lehetőség továbbképzésre, olyan szakmák elsajátítására, melyet a polgári életben is tudnak hasznosítani. Izraelben állásinterjukon majd minden esetben elhangzik: “voltál katona?”- és ez nem csak egy formális kérdés itt a Cionban.

Az Izraeli Védelmi Erőkre ( IDF, CAHAL) vonatkozó törvényi szabályozás szerint a katona szolgálat kötelezettsége kiterjed:
– 18 év feletti Izraeli állampolgárokra
– Új Olékra, akik alijázás időpontjában betöltötték a 18. életévüket.
– Azoknak a kettős állampolgárságú Izraeliekre akik életvitelszerűen külföldön tartózkodnak.

A szolgálati idő hossza:

meghatározó tényezők:
1. Családi állapot (egyedülálló, házas vagy gyerekes szülő) a sorozás időpontjában.
2. Fizikai állapot (profilbesorolás szakorvosi diagnózis alapján)
3. Alijázáskor betöltött életkor

Életkor alijázáskor

 

egyedülálló

házas

nős+gyerek

18-19

 

30 hónap

18 hónap

Felmentve

20-21

alap

24 hónap

6 hónap

Felmentve

20-21

spec. profil

24 hónap

Tartalékos

Felmentve

22-25

alap

6 hónap

6 hónap

Felmentve

22-25

spec. profil

Tartalékos

Tartalékos

Felmentve

26-29

 

Tartalékos

Tartalékos

Felmentve

> 30

 

Felmentve

Felmentve

Felmentve

Figyelem: a  táblázat tájékoztató jellegű, és csak a 18. életévüket betöltött férfi Olékra vonatkozik, minden további konkrét esetben célszerű az aktuális információkat is megtekinteni
Azok az izraeli állampolgárok, akik az alijázásnál még nem töltötték be a 18. életévüket,  a korosztálybeliek sorozásakor évényes szabályozás szerin kell a katonai szolgálatot letölteniük. 

Az aktuális és részletes információ megtalálható:

Honédelmi Minisztérium:

Katonai szolgálatról /alija/

IDF :/honlap/ 

Kötelező szolgálat az IDF-ben:

Katonai szolgálattal kapcsolatos egyéb kérdések:

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk